Vznášanie sa nad telom, tunel, na konci ktorého je svetlo a nevysvetliteľne príjemné pocity. Tieto a podobné pocity opisujú ľudia, ktorí klinickú smrť zažili. Vždy ma zaujímali a fascinovali zážitky, výpovede ľudí ktorí si prešli tunelom a svetlom, ale pre niečo sa vrátili späť. Raymond Moody ich veľmi pekne opisuje vo svojich knihách a medzi tie najznámejšie patrí kniha Život po živote. Veda by nebola vedou a vedci vedcami, keby neprišli so svojou teóriou.
Podobne sa snažili racionálne vysvetliť aj klinickú smrť. Prišli k záverom, že mozog vplyvom nedostatku kyslíka vylučuje chemické látky, ktoré spôsobujú halucinácie. Tým by sa dal vysvetliť pocit vznášania či stretnutia s mŕtvymi. Aj tunel so svetlom na konci má na svedomí len nedostatok krvi v mozgu – zužujúce sa zorné pole dokáže vytvoriť takúto ilúziu. Čo však s prípadmi, kedy pacient po klinickej smrti dokázal opísať udalosti vo vedľajšej miestnosti, či o stovky kilometrov ďalej? Na to je už aj veda prikrátka. Ďalší zaujímavý fakt je, že počas klinickej smrti nedochádza k poškodeniu mozgu. Mnoho ľudí sa počas tohto zážitku stretlo so záhadnou bytosťou. Tá je najčastejšie mimoriadne jasná a žiarivá, vyžaruje z nej láska a pokoj. Pre mnohých ide o Ježiša Krista či samého Boha. Na tomto mieste majú pocit, ako by tu už boli a odjakživa sem patrili.
Klinickú smrť zažila aj jedna moja klientka, ktorá sa so mnou podelila o tento zážitok. V roku 2016 na jeseň mala ťažkú autonehodu a lekári jej nedávali veľké šance, skôr boli skeptický o tom svedčil aj jej zdravotný stav.
Opisovala mi podobné zážitky a hlavne bezmocnosť. Nepraje nikomu zažiť tú neopísateľnú bolesť. Videla tunel, svetlo a premietal sa jej život ako film. Videla svetelnú bytosť a cítila z nej veľkú lásku. Ukázala sa jej aj tá temnejšia strana-duše, ktoré sa plazili a vystierali k nej ruky. Boli to duše, ktorým chýbala láska. Podobný obraz sa aj mne zjavil, keď som zasväcovala do Shambally 1024, nazvem to peklom. V chrámoch ste sa mohli aj vy stretnúť s podobnými výjavmi, kde im majstri maliari vo svojich freskách dali svoje miesto.
Zatratené duše potrebujú lásku, tá je kľúčom a vstupom do ďalšieho svetelného sveta. Keď si to uvedomia príde k nim anjel a odvedie ich tam, hovorí klientka. V klinickej smrti sa prelína tunel a svetlo s pozemským životom. Klientka nevedela pochopiť prečo sa jej ukázal zdravotnícky personál v inej podobe. Videla sa v nemocnici ako je napojená na prístrojoch, ale lekári vyzerali v inej podobe. To preto, lebo videla ich dušu, nie ich fyzickú tvár.
Našu poradňu navštívila preto, lebo chcela vedieť prečo sa jej stala táto nehoda. Keď som sa na to energeticky napojila videla som strom do ktorého narazila vo fialovo modrej aure, a k tejto nehode malo dôjsť. Mala niečo pochopiť, uvedomiť si a prehodnotiť si svoj život. Zmenila sa a môžem povedať a viem, že táto žena je od toho zážitku i keď ešte otrasená, ale šťastná, stala sa silnejšou. Ja ešte prezradím, že je mamou troch malých detí a začína nový život. Prajem jej, aby ju sprevádzala harmónia, svetlo a láska. Na záver nášho rozhovoru som sa jej opýtala, aký odkaz má pre ľudí. Zhrnula to do jedného slova- láska.
Návrat z druhej strany, býva ťažký a takmer všetci by tam chceli ostať. My sme tu na tejto Zemi, lebo sa učíme jeden od druhého, učíme sa láske a jeden druhého pochopiť. Sme tu z karmického dôvodu. Pokora a láska sú naše zbrane a štít. Peniaze, majetky, drahé autá si na druhý breh nezoberiete a preto sa k nim ani citovo nepútajte, lebo sa stanete dušou zatratenou. Prajem aj vám,aby ste v živote našli to čo hľadáte…