Prečo ma ten Boh tak stále trestá? Počkaj Boh ťa potrestá, keď budeš robiť zle!… To sú časté vyslovené slová, keď sa nám v živote nedarí.
Dlhé roky som si to myslela aj ja pretože som bola vychovaná v tomto duchu, ale pochopila som že to nie je pravda. Boh je láska a netrestá ale miluje a dáva nám more nekonečnej lásky. Za naše chyby a nedostatky netreba viniť Boha. Najlepší a najjednoduchší spôsob je vyhovoriť a hodiť to na neho.
V každom človeku je láska, svetlo, život. Občas tak ako slnko zatieni mrak a prídu búrky tak aj do našich životov zavítajú čierne mraky. Silou viery, modlitby a našej mysle ich ako vietor púštnej búrky dokážeme odohnať.
Boh je všade prítomný, je v nás. My sme stvorený z neho na jeho obraz. On nám dáva silu a odvahu zvládnuť i tie najťažšie skúšky. Pozrite sa cez deň na slnko a nebo, večer na mesiac a hviezdy odovzdajte mu svoje starosti, trápenia, zbavte sa prebytočného a ťažkého bremena. Boh nie je len v kostole, v chráme je s nami stále dáva nám nepretržitú lásku. Stvoril a dal nám svojho strážneho Anjela.
Naučte sa vnímať a počúvať srdcom len tak uvidíte svoju dušu, svoj vlastný a jedinečný chrám. Po celý čas vášho bytia je aj bude s vami Boh a my Anjeli. Sme vaša nebeská rodina. Prihovárame sa vám znameniami a šepkáme myšlienky do ucha 🙂
Milujte sa odpúšťajte. Nevpúšťajte si k sebe sklamanie, hnev a strach…
Prajem vám lásky plný život a Božie požehnanie a nech je každý váš deň plný viery a nového poznania 🙂