Skrytý význam snov

2016-11-20T12:41:31+02:00

Zakladateľom psychoanalýzy bol viedenský psychiater Sigmund Freud. Freud dospel k názoru, že naše správanie je do značnej miery ovládané podvedomím a tým, ako do dospelosti prenášame mechanizmy potláčania úzkosti, ktoré sme si osvojili v ranej