Norman Vincent Peale spisovateľ a psychológ vo svojej knihe sila pozitívneho myslenia veľmi dobre opisuje danú tému. Táto kniha ma obohatila a verím, že nasledujúci článok z tejto knihy obohatí duchovne aj vás.
Či si to priznáme, alebo nie, všetci chceme, aby nás ľudia mali radi. Zavše síce vravia: ,,Je mi jedno, či ma niekto má rád, alebo nie“ Ale ak niekto toto tvrdí, môžete si byť istí, že nehovorí pravdu. Psychológ W.James hovorí:,,Jedna z najhlbších ľudských pohnútok je túžba po ocenení.“ Túžba byť milovaný, oceňovaný, obľúbený je v nás veľmi hlboko zakorenená. Ak sa chcete naučiť umeniu ako byť obľúbený, radím vám buďte prirodzení. Ak by ste sa zo všetkých síl usilovali stať obľúbenými, nikdy by sa vám to nepodarilo. Keď sa však budete správať prirodzene a ľudia na vašu adresu povedia:,,Ten človek má v sebe niečo,“buďte si istý, že ste na ceste k tomu, aby vás ľudia mali radi.
Musím vás však varovať. Ani napriek najväčšej obľúbenosti, nikdy nedosiahnete, aby vás mal každý rád. Ľudská povaha má takú zvláštnosť, že niektorí ľudia vás skrátka nebudú mať radi nikdy.
Možno je to iba preto, že chýba zblíženie, čiže základný mechanizmus, vďaka ktorému si s niektorými ľudmi vzájomne ,,padneme“ alebo ,,nepadneme do oka“. Dokonca aj Biblia priznáva túto nešťastnú skutočnosť, pretože vraví:Ak je možné , nakoľko je na vás, majte pokoj so všetkými ľudmi(List Apoštola Pavla Rímskym, 12.-18)
Biblia je zaručene realistická kniha a pozná ľudské schopnosti i slabosti. Radí učeníkom, aby keď prídu do obce a nebudú s ľudmi vychádzať dobre, hoci sa o to budú usilovať nech strasú prach obce zo svojich nôh:,, A kdekoľvek by vás neprijali, vyjdite z tohto mesta a straste si prah z nôh na svedectvo proti nim.“(Evanjelium podľa Lukáša, 9.-5)
To znamená, že človek má byť múdry a nemá sa cítiť príliš dotknutý, ak nebude u každého obľúbený.
Sú však známe určité návody a postupy, ktoré-ak sa svedomite dodržiavajú -môžu z vás urobiť obľúbenú bytosť. Môžete dosiahnuť uspokojivé osobné vzťahy aj keby ste boli človekom ,,problémovým“alebo mali uzavretú, hanblivú, či dokonca nespoločenskú povahu. Môžete urobiť zo seba človeka, ktorý udržiava prirodzené, normálne , ľahké a príjemné vzťahy s druhými. Pravda je taká, že sotva dosiahnete šťastie a spokojnosť bez jeho zvládnutia. Ak sa vám to podarí, priaznivo to ovplyvní vašu psychiku. Byť milovaný má oveľa hlbší význam než číre uspokojenie svojho vlastného ja. Rovnako dôležité je to pre vaše úspechy v zamestnaní a ešte dôležitejšie pre normálne spokojné osobné vzťahy.
Pocit, že človek je nežiadúci alebo zbytočný, patrí medzi najzhubnejšie ľudské emócie.,,Vlk samotár“, je izolovaná osobnosť, jednotlivec, ktorý znáša ťažko opísateľné príkoria z osamelosti. V sebaobrane sa sťahuje čoraz väčšmi do seba. Odmieta prirodzený vývoj, aký prežíva spoločensky orientovaný človek, ktorý má čo dať ostatným. Ak táto osobnosť nedokáže vystúpiť zo svoje ulity a nedokáže nájsť blízku osobu, pre ktorú má hodnotu, môže ťažko trpieť. Pocit, že nás nikto nechce alebo nepotrebuje vyvoláva sklamanie, zrýchľuje pocit starnutia a spôsobuje choroby. Ak máte pocit, že nie ste pre niekoho užitoční, že vás nikto nepotrebuje alebo nechce, je načase s tím niečo urobiť. Je to vážny psychický problém.
Obľúbený človek je,,normálny“ a tolerantný. Má príjemné, láskavé, vľúdne a priateľské vystupovanie. Keď takého stretnete, zdá sa vám, že ste si nasadili starý klobúk, obuli vychodené topánky, obliekli pohodlný kabát. Odmeraný, naškrobený, nezúčastnený človek nikdy do spoločnosti nezapadne. Vždy zostane mimo hry. Nikdy neviete ako s nim vychádzať alebo ako zareaguje. Skrátka necítite sa s ním uvoľnene. Veľmi dôležité je pestovať v sebe schopnosť správať sa nenútene. Tento druh ľudí je zvyčajne veľkorysí.
Ak nie ste práve najobľúbenejší človek je potrebné urobiť rozbor svojej osobnosti, aby ste mohli odstrániť tie prvky, ktoré ľudí dráždia a ktoré sú snáď skryté vo vašom vedomí či nevedomí. Nenahovárajte si, že ostatní vás nemajú radi preto, lebo s nimi niečo nie je v poriadku. Namiesto toho predpokladajte, že problém je vo vás samých, a preto ho nájdite a odstráňte. Vyžaduje si to absolútnu poctivosť k sebe samému a možno aj pomoc psychológa.
Vždy, keď niekomu pomôžete upevniť jeho osobnosť a stať sa lepším, silnejším a dokonalejším človekom, získate jeho nehynúcu lásku a oddanosť. Podporujte ľudí ako len vládzete. Robte to nezištne. Robte to preto, lebo ich máte radi a vidíte, aké možnosti sa v nich skrývajú. Vždy budú o vás zmýšľať dobre. Pomáhajte ľuďom rásť a skutočne ich milujte!Robte im dobre a ich úcta a láska budú prúdiť späť k vám.