Numerológia

Čísla, ktoré tvoria váš osud

Čísla majú veľmi veľkú silu a energiu. Sprevádzajú nás od prvého nádychu – narodenia a celým naším životom. Hrajú dôležitú a neoddelitelnú súčasť v našom živote. Ľudia číslam od dávna dávali určitú zázračnú moc. Z čísel sa veštilo a predpovedala budúcnosť. Významne úspechy v numerológii dosiahli Egypťania.

V stredoveku zhrnula tajomstvo numerológie Kabala, ktorá každému predmetu prisudzovala určité číslo, ktoré predpovedalo jeho vlastnosti a osud. Čísla, ktoré tvoria dátum vášho narodenia majú svoj skrytý význam. Ich súčet vám totiž vytvára základné charakterové vlastnosti a hovorí sa mu tiež životné číslo. Vyjadruje vaše silné stránky a odhaľuje tienisté aspekty povahy.

Význam a Spojenie

So svojím osudovým číslom sa človek narodí a je s ním spojená karma

Numerológia vypočítava tzv: ročnú osobnú vibráciu. Ide o to zistiť, v akej vibrácii sa v konkrétny rok človek nachádza. Cyklov vibrácií je deväť a cyklicky sa opakujú, s tým, že keď dosiahnu deviaty stupeň, pokračujú znovu od jednotky, no na vyššej úrovni. Numerologia odhalí vašu minulosť, prítomnosť, budúcnosť.