Slavomíra Ladzianska

Moja práca je zároveň mojím poslaním

Narodila som sa v znamení strelca, s poslaním ľudom pomáhať, nasmerovať ich v ich ťažkých a životných rozhodnutiach a skúškach. Moje životné číslo je 9-učiteľ, pustovník, mystik, ale predovšetkým som žena. Od útleho detsva mi Boh ukazoval cestu, ktorou sa mám vydať a  viedol  moje kroky. Moja duša a srdce vždy prahli po duchovných vedomostiach a preto som v roku 1997 začala štúdiom ezoterickej literatúry, v ktorej som našla odpovede na moje otázky.

V roku 2008 som absolvovala kurzy Reiki 1, 2 neskôr to bol tretí stupeň. S odstupom času som absolvovala štyri stupne zavätenia Shamballou 1024  a kurz regresnej terapie. Ked som cítila, že som dostatočne pripravená svoje vedomosti odovzdávať dalej otvorila som si v roku 2012 Ezoterickú Poradňu Arkánum čo v preklade znamená Tajomstvo.

Venujem sa numerológii, tarotu, Anjelskym kartám, komunikáciou s anjelmi a vyším ja, viem sa spojiť zo zosnulou dušou, pracujem s liečivými energiami Reiki a Shamballa 1024 , očisťujem energetické centrum človeka – auru. Diagnostikujem zdravotný stav, riešim problémy s láskou, ale aj problémy spojené realitou dnešného života. Mojou srdcovou záležitosťou je regresná terapia, návrat do minulých životov.

Služby, ktoré poskytujem v Ezoterickej Poradňi Arkánum sú podložené tréningom, vzdelávaním a hlbokými vedomosťami v oblasti duševna a ezoteriky. Snažím sa denodenne zdokonalovať a poskytovať mojim klientom čo najkvalitnejšie služby. Každá oblasť v duševnej sfére si vyžaduje nielen vedomosti, ale aj skúsenosti. Už štyri roky sa aktívne venujem svojej práci a snažím sa udržať popularitu, kvalitu a dobré meno.

Ezoterická Poradňa Arkánum

Minulosť – Prítomnosť – Budúcnosť

V Ezoterickej poradni Arkánum dodáme vášmu telu duchovnú silu, zbavíme vás strachu, odstránime prebytočné bremená z vašich pliec. Rozprestrieme nad vami ochranné krídla, vyčaríme na vašej tvári lásku, pohodu a smiech.

Svätý Páter Pio

Človek, ktorý ma inšpiroval

Od detstva sa u Francesca prejavoval záujem o duchovný život. Zjavila sa mu Panna Mária a mal viaceré mystické zážitky. Pocítil v sebe tiež povolánie ku kňazstvu. Keď mal šestnásť rokov, vstúpil ku kapucínom do noviciátu. Tu prijal rehoľné meno Pius, čo v preklade znamená zbožný. V seminári mal vážne zdravotné problémy s pľúcami a zažívaním.

V bohosloveckých štúdiách musel preto pokračovať doma, kde sa mu jeho zdravotný stav trochu zlepšil. V Pietrelcine zostal celých sedem rokov. Študoval, postil sa, trpel. Tu obdržal dišpenz, aby mohol byť 10. augusta 1910 vo veku len 23 rokov vysvätený za kňaza. Asi mesiac nato, 7. septembra, sa Pio modlil v chatrči zhotovenej z trstiny, ktorú si postavil na rodičovskej roli. Tu sa mu zjavili Ježiš Kristus a Panna Mária a Piovo telo poznačili rany Pána Ježiša.

Stigmy spôsobovali Piovi veľkú bolesť a vyvolávali v ňom zmätok. Modlil sa len za to, aby rany boli neviditeľné, a Pán ho na ten čas vyslyšal.

Archanjel Michael

Ochranca Ezoterickej Poradne Arkánum

Archanjel Michael je vodcom archanjelov. Je neobyčajne vysoký a pekný, nosí meč, aby nás oslobodil od nástrah strachu. Je najbližšie stojaci k Bohu, zároveň najbližšie stojaci k ľuďom. Je predstavovaný ako bojovník proti negatívnym silám a ochranca. Veľmi často je vyobrazovaný s modrým ohnivým mečom, štítom, helmou alebo kopiou. ( Bol to práve on, kto vyhnal z kráľovstva archanjela Satanaela, ktorý sa vzbúril proti Bohu, pretože nechcel pomáhať ľuďom. Zdalo sa mu to povrchné.

Meno tohto padlého archanjela a vládcu temných anjelov, ktorému bola odňatá koncovka el, čo v preklade znamená „Božie svetlo“, zostalo dobre známe Satan, alebo ešte označovaný ako Lucifer. Je považovaný za symbol zla a všetkého, čo nás ohrozuje. Satan bol tým najkrajším anjelom a mal čestnú úlohu: niesť svetlo. Jeho osud nám pripomína, aká nebezpečná je pýcha, a učí nás, že ak nechceme padnúť, potrebujeme neustále na sebe pracovať).