ANJELI

Bytosti svetla,inteligencie a múdrosti.

Poslovia lásky,nádeje a ochrany.Duchovné stvorenia,ktoré boli stvorené Bohom. Slovenské slovo „anjel“ pochádza z gréckeho „angelos“, čo znamená „posol“. Boh dal anjelom veľkú múdrosť,slobodu a moc. Sú im zverené dôležité úlohy. Anjeli sú čisto duchovné osoby, ktoré nemajú telá. Niekedy si za účelom vykonať Boží rozkaz prevezmú ľudskú podobu. Ich posolstvá sú veľmi dôležité.

Je len málo anjelov, ktorých mená poznáme.Najznámejší sú traja archanjeli. Mená troch archanjelov vyjadrujú ich osobitné úlohy. Tak Michal (Michael) znamená v hebrejskej reči otázku: „Kto ako Boh?!“ Je to akýsi druh bojového výkriku, s ktorým vodca nebeského vojska porážal Božieho odporcu – Lucifera a jeho anjelov. Meno Gabriel znamená po slovensky „Božia sila“ a Rafael „Boží liek“.

Anjeli strážcovia

Poslovia Boži, ktorí stoja stále pri nás

Anjel strážca je nebeský duch, pridelený Bohom, ktorý má dozerať na každého z nás počas nášho života. Úloha anjela strážneho je viesť nás k dobrým myšlienkam, prácam a slovám a chrániť nás od zlého. Anjeli strážni sa za nás modlia a prednášajú naše modlitby Bohu. Pomáhajú nám predovšetkým v hodine smrti.

Anjelská komunikácia

S Anjelmi je komunikácia veľmi ľahká. Stáčí sa len uvoľniť, privrieť zrak, poprosiť ich o pomoc a priletia vám na pomoc. Jemným dotykom krídel vás budú chrániť a pomocou myšlienok a anjelskych kariet s vami komunikovať.